m
m
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
Počítačová grafika 1
+
* Počítačová grafika 1
*
+
* Počítačové videnie 1
Počítačové videnie 1
+
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 21:28, 28 September 2011

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: Mgr. Júlia Kučerová
doktorand
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: m 153
Adresa: Mgr. Júlia Kučerová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • Počítačová grafika 1
  • Počítačové videnie 1

Výskum

Publikácie