m
m
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
Počítačová grafika 1
 
Počítačová grafika 1
 +
*
 
Počítačové videnie 1
 
Počítačové videnie 1
  

Revision as of 21:28, 28 September 2011

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: Mgr. Júlia Kučerová
doktorand
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: m 153
Adresa: Mgr. Júlia Kučerová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Počítačová grafika 1

Počítačové videnie 1

Výskum

Publikácie