m
m
Line 7: Line 7:
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = m 153
 
   | room    = m 153
   | email    = kucerova.julia[[Image:zavinac.gif|@]]gmail.com
+
   | email    = kucerova[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =
 
   | info    =
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
*
+
Počítačová grafika 1
 +
Počítačové videnie 1
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 21:27, 28 September 2011

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: Mgr. Júlia Kučerová
doktorand
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: m 153
Adresa: Mgr. Júlia Kučerová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Počítačová grafika 1 Počítačové videnie 1

Výskum

Publikácie