m
Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
   | fullname = Mgr. Júlia Kučerová
+
   | fullname = RNDr. Júlia Kučerová
 
   | caption  = Júlia Kučerová
 
   | caption  = Júlia Kučerová
 
   | image    = kucerova_julia.jpg
 
   | image    = kucerova_julia.jpg

Revision as of 17:08, 5 February 2014

Júlia Kučerová

Júlia Kučerová
Meno: RNDr. Júlia Kučerová
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 760
Email: kucerova@sccg.sk
Miestnosť: m 153
Adresa: RNDr. Júlia Kučerová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Konzultačné hodiny

dohodou

Výučba


Výskum

Publikácie