Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti 2-AIN-245

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti (2-AIN-245)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-245 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Dušan Guller, PhD.
E-mail: guller@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~guller/

Popis predmetu:

Teoretické základy uvažovania za prítomnosti neurčitosti zamerané na mnoho-hodnotové (fuzzy) logiky a automatickú dedukciu.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne