Ján Žižka

Ján Žižka
Meno: Mgr. Ján Žižka
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 702
Email: jan.ziska@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m163
Adresa: Mgr. Ján Žižka
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • chýba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú
Revision as of 07:38, 2 September 2008 by Blaho (Talk | contribs)