Jan Mikulas

Jan Mikulas
Meno: Mgr. Ján Mikuláš
doktorand
Email: jan.mikulas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M162
Adresa: Mgr. Ján Mikuláš
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú
Revision as of 16:54, 2 October 2012 by Mikulas (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)