Line 20: Line 20:
 
* 2-AIN-285 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-AIN-285-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]
 
* 2-AIN-285 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-AIN-285-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]
 
<!-- * 2-AIN-285 [[Symbolic Programming and LISP|Symbolické programovanie a LISP]] -->
 
<!-- * 2-AIN-285 [[Symbolic Programming and LISP|Symbolické programovanie a LISP]] -->
* 2-AIN-266 [[Declarative Programming|Deklaratívne programovanie]]
+
* 2-AIN-266 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-AIN-266-dp/?lang=sk Deklaratívne programovanie]
 +
<!-- * 2-AIN-266 [[Declarative Programming|Deklaratívne programovanie]] -->
  
 
=== Predošlá výučba ===
 
=== Predošlá výučba ===

Revision as of 17:40, 6 February 2019

Ján Komara

Ján Komara
Meno: Ing. Ján Komara, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 727
Email: komara@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-16
Adresa: Ing. Ján Komara, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Predošlá výučba

Výskum

  • matematická logika, formálna aritmetika
  • teória rekurzívnych funkcií, teória vypočítateľnosti
  • teória a prax deklaratívnych programovacích jazykov
  • dokazovanie vlastností, špecifikácia a verifikácia programov

Publikácie