Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* 1-AIN-121 [[Mathematics 1 - Introduction to Mathematical Reasoning|Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia]]   
 
* 1-AIN-121 [[Mathematics 1 - Introduction to Mathematical Reasoning|Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia]]   
 +
* 1-AIN-188 [[Mathematics 2 - Mathematical Analysis|Matematika (2) - Matematická analýza]] 
 
* 1-AIN-160 [[Mathematics 3 - Discrete Mathematics|Matematika (3) - Diskrétna matematika]]
 
* 1-AIN-160 [[Mathematics 3 - Discrete Mathematics|Matematika (3) - Diskrétna matematika]]
 
* 1-AIN-210 [[Algorithms and Data Structures|Algoritmy a dátové štruktúry]]
 
* 1-AIN-210 [[Algorithms and Data Structures|Algoritmy a dátové štruktúry]]

Revision as of 11:26, 5 April 2018

Ján Komara

Ján Komara
Meno: Ing. Ján Komara, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 727
Email: komara@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-16
Adresa: Ing. Ján Komara, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Predošlá výučba

Výskum

  • matematická logika, formálna aritmetika
  • teória rekurzívnych funkcií, teória vypočítateľnosti
  • teória a prax deklaratívnych programovacích jazykov
  • dokazovanie vlastností, špecifikácia a verifikácia programov

Publikácie