Line 16: Line 16:
 
* 1-AIN-210 [[Algorithms and Data Structures|Algoritmy a dátové štruktúry]]
 
* 1-AIN-210 [[Algorithms and Data Structures|Algoritmy a dátové štruktúry]]
 
* 1-AIN-470 [[Specification and Verification of Programs|Špecifikácia a verifikácia programov]]
 
* 1-AIN-470 [[Specification and Verification of Programs|Špecifikácia a verifikácia programov]]
* 1-AIN-616 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-616-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]
 
* 2-INF-265 [[Declarative Programming|Deklaratívne programovanie]]
 
* 2-INF-264 [[Theory of Declarative Programming|Teória deklaratívneho programovania]]
 
 
* 2-AIN-285 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-AIN-285-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]
 
* 2-AIN-285 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-AIN-285-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]
==== Predošlá výučba (do AR 2014/15) ====
+
<!-- * 2-AIN-285 [[Symbolic Programming and LISP|Symbolické programovanie a LISP]] -->
 +
* 2-AIN-??? [[Declarative Programming|Deklaratívne programovanie]]
 +
 
 +
=== Predošlá výučba ===
 
* 1-AIN-120 [[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]
 
* 1-AIN-120 [[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]
 
* 1-AIN-160 [[Discrete Mathematics 2|Diskrétna matematika (2)]]
 
* 1-AIN-160 [[Discrete Mathematics 2|Diskrétna matematika (2)]]
 
* 1-AIN-505 [[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]
 
* 1-AIN-505 [[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]
 +
* 1-AIN-616 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-616-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]
 
* 1-AIN-625 [[Introduction to Mathematical Logic for Programmers|Úvod do matematickej logiky pre programátorov]]
 
* 1-AIN-625 [[Introduction to Mathematical Logic for Programmers|Úvod do matematickej logiky pre programátorov]]
* 1-AIN-470 [[Specification and Verification of Programs|Špecifikácia a verifikácia programov]]
+
<!-- * 2-AIN-130 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-AIN-130-vyp/?lang=sk Teória vypočítateľnosti pre programátorov] -->
* 2-AIN-130 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-AIN-130-vyp/?lang=sk Teória vypočítateľnosti pre programátorov]
+
* 1-INF-465 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-INF-465-dp/?lang=sk Deklaratívne programovanie]
+
 
* 1-INF-450 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-INF-450-lpi/?lang=sk Logika pre informatikov]
 
* 1-INF-450 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-INF-450-lpi/?lang=sk Logika pre informatikov]
 +
* 1-INF-465 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-INF-465-dp/?lang=sk Deklaratívne programovanie]
 
* 2-INF-121 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-INF-121-vyp/?lang=sk Teória vypočítateľnosti]
 
* 2-INF-121 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/2-INF-121-vyp/?lang=sk Teória vypočítateľnosti]
 +
* 2-INF-264 [[Theory of Declarative Programming|Teória deklaratívneho programovania]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 09:39, 7 April 2017

Ján Komara

Ján Komara
Meno: Ing. Ján Komara, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 727
Email: komara@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-16
Adresa: Ing. Ján Komara, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Predošlá výučba

Výskum

  • matematická logika, formálna aritmetika
  • teória rekurzívnych funkcií, teória vypočítateľnosti
  • teória a prax deklaratívnych programovacích jazykov
  • dokazovanie vlastností, špecifikácia a verifikácia programov

Publikácie