Line 14: Line 14:
 
* 1-AIN-121 [[Mathematics 1 - Introduction to Mathematical Reasoning|Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia]]   
 
* 1-AIN-121 [[Mathematics 1 - Introduction to Mathematical Reasoning|Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia]]   
 
* 1-AIN-160 [[Mathematics 3 - Discrete Mathematics|Matematika (3) - Diskrétna matematika]]
 
* 1-AIN-160 [[Mathematics 3 - Discrete Mathematics|Matematika (3) - Diskrétna matematika]]
 +
* 1-AIN-210 [[Algorithms_and_Data_Structures|Algoritmy a dátové štruktúry]]
 
* 1-AIN-470 [[Specification and Verification of Programs|Špecifikácia a verifikácia programov]]
 
* 1-AIN-470 [[Specification and Verification of Programs|Špecifikácia a verifikácia programov]]
 
* 1-AIN-616 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-616-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]
 
* 1-AIN-616 [http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-616-lisp/?lang=sk Symbolické programovanie a LISP]

Revision as of 18:25, 17 September 2016

Ján Komara

Ján Komara
Meno: Ing. Ján Komara, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 727
Email: komara@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-16
Adresa: Ing. Ján Komara, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Predošlá výučba (do AR 2014/15)

Výskum

  • matematická logika, formálna aritmetika
  • teória rekurzívnych funkcií, teória vypočítateľnosti
  • teória a prax deklaratívnych programovacích jazykov
  • dokazovanie vlastností, špecifikácia a verifikácia programov

Publikácie