Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
* 1-AIN-121 [[Mathematics 1 - Introduction to Mathematical Reasoning|Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia]] 
 
* 1-AIN-120 [[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]
 
* 1-AIN-120 [[Discrete Mathematics 1|Diskrétna matematika (1)]]
 
* 1-AIN-160 [[Discrete Mathematics 2|Diskrétna matematika (2)]]
 
* 1-AIN-160 [[Discrete Mathematics 2|Diskrétna matematika (2)]]

Revision as of 22:11, 21 September 2015

Ján Komara

Ján Komara
Meno: Ing. Ján Komara, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 727
Email: komara@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-16
Adresa: Ing. Ján Komara, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • matematická logika, formálna aritmetika
  • teória rekurzívnych funkcií, teória vypočítateľnosti
  • teória a prax deklaratívnych programovacích jazykov
  • dokazovanie vlastností, špecifikácia a verifikácia programov

Publikácie