Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Ing. Ján Komara, PhD.
 
   | fullname = Ing. Ján Komara, PhD.
 
   | caption  = Ján Komara
 
   | caption  = Ján Komara
   | image    =  
+
   | image    = komara.png
 
   | section  = Oddelenie deklaratívneho programovania
 
   | section  = Oddelenie deklaratívneho programovania
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ

Revision as of 18:35, 1 March 2015

Ján Komara

Ján Komara
Meno: Ing. Ján Komara, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 727
Email: komara@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-16
Adresa: Ing. Ján Komara, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • matematická logika, formálna aritmetika
  • teória rekurzívnych funkcií, teória vypočítateľnosti
  • teória a prax deklaratívnych programovacích jazykov
  • dokazovanie vlastností, špecifikácia a verifikácia programov

Publikácie