Line 45: Line 45:
 
* pozri [http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010040116113326631&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=158.195.4.49%2b9909%2bDEFAULT&sourcescreen=INITREQ&scant1=Komara&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Komara&u1=1003&pos=1&itempos=1&rootsearch=SCAN&function=INITREQ&search=AUTHID&authid=87269&authidu=1003 iPortal Akademickej knižnice UK]
 
* pozri [http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010040116113326631&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=158.195.4.49%2b9909%2bDEFAULT&sourcescreen=INITREQ&scant1=Komara&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Komara&u1=1003&pos=1&itempos=1&rootsearch=SCAN&function=INITREQ&search=AUTHID&authid=87269&authidu=1003 iPortal Akademickej knižnice UK]
 
* pozri tiež [http://ii.fmph.uniba.sk/~komara/ homepage]
 
* pozri tiež [http://ii.fmph.uniba.sk/~komara/ homepage]
 +
* pozri tiež [https://www.researchgate.net/profile/Jan_Komara Ján Komara on ResearchGate]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 21:40, 23 August 2019

Ján Komara

Ján Komara
Meno: Ing. Ján Komara, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 727
Email: komara@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-16
Adresa: Ing. Ján Komara, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Predošlá výučba

Výskum

  • matematická logika, formálna aritmetika
  • teória rekurzívnych funkcií, teória vypočítateľnosti
  • teória a prax deklaratívnych programovacích jazykov
  • dokazovanie vlastností, špecifikácia a verifikácia programov

Publikácie