Jakub Šrol

Jakub Šrol
Meno: Mgr. Jakub Šrol
externý spolupracovník
Email: jakub.srol@savba.sk
Miestnosť: Ústav experimentálnej psychológie, ÚEP SAV
Adresa: Mgr. Jakub Šrol
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: ResearchGate

SAV

Výučba

Výskum

  • Kognitívne skreslenia
  • Psychológia rozhodovania a usudzovania
  • Kognitívna psychológia
  • Individuálne rozdiely v racionálnom myslení
  • Psychometrika

Publikácie

Viď zoznam na ResearchGate

Revision as of 13:45, 27 September 2017 by Srol (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)