Line 17: Line 17:
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
* Kognitívne skreslenia
 
* Kognitívne skreslenia
* Rozhodovanie a usudzovanie
+
* Psychológia rozhodovania a usudzovania
 
* Kognitívna psychológia
 
* Kognitívna psychológia
 
* Individuálne rozdiely v racionálnom myslení
 
* Individuálne rozdiely v racionálnom myslení

Latest revision as of 13:45, 27 September 2017

Jakub Šrol

Jakub Šrol
Meno: Mgr. Jakub Šrol
externý spolupracovník
Email: jakub.srol@savba.sk
Miestnosť: Ústav experimentálnej psychológie, ÚEP SAV
Adresa: Mgr. Jakub Šrol
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: ResearchGate

SAV

Výučba

Výskum

  • Kognitívne skreslenia
  • Psychológia rozhodovania a usudzovania
  • Kognitívna psychológia
  • Individuálne rozdiely v racionálnom myslení
  • Psychometrika

Publikácie

Viď zoznam na ResearchGate