Ivor Uhliarik

Ivor Uhliarik
Meno: Mgr. Ivor Uhliarik
doktorand
Telefón: +421 2 602 95 625
Email: ivor.uhliarik@uniba.sk
Miestnosť: I-28
Adresa: Mgr. Ivor Uhliarik
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Inferencia vo fuzzy expertných systémoch
  • Genetické programovanie
  • Syntéza detektorov zaujímavých bodov
Revision as of 18:54, 18 September 2015 by Uhliarik (Talk | contribs)