m (format miestnosti)
Line 5: Line 5:
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
   | phone    = 625
+
   | phone    = +421 2 602 95 625
   | room    = I 28
+
   | room    = I-28
 
   | email    = ivor.uhliarik{{@}}uniba.sk
 
   | email    = ivor.uhliarik{{@}}uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
*  
+
* [https://dai.fmph.uniba.sk/~gyarfas/ Programovanie (3)]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
*  
+
* Inferencia vo fuzzy expertných systémoch
 +
* Genetické programovanie
 +
* Syntéza detektorov zaujímavých bodov
  
=== Publikácie ===
+
<!-- === Publikácie ===
*
+
*-->
 
}}
 
}}

Revision as of 19:54, 18 September 2015

Ivor Uhliarik

Ivor Uhliarik
Meno: Mgr. Ivor Uhliarik
doktorand
Telefón: +421 2 602 95 625
Email: ivor.uhliarik@uniba.sk
Miestnosť: I-28
Adresa: Mgr. Ivor Uhliarik
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Inferencia vo fuzzy expertných systémoch
  • Genetické programovanie
  • Syntéza detektorov zaujímavých bodov