(oddelenie, pozicia)
Line 8: Line 8:
 
   | phone    = +421 2 602 95 322
 
   | phone    = +421 2 602 95 322
 
   | room    = M 160
 
   | room    = M 160
   | officeHours = konzultačné hodiny
+
   | officeHours = konzultačné hodiny mailom
 
   | web      = http://example.com/your-home-page-address (leave out the whole row if you have no external home page)
 
   | web      = http://example.com/your-home-page-address (leave out the whole row if you have no external home page)
 
   | info    =
 
   | info    =
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
 
Zimný semester
 
Zimný semester
* [[Course:ASwS|2-AIN-TBD Architektúry softvérových systémov]] <!-- odkaz na wiki stranku -->
+
* [[Course:TIS|1-AIN-131 Tvorba informačných systémov ]] <!-- https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Information_Systems_Development/sk -->
* [https://example.com/externa-stranka Názov kurzu]
+
 
 
Letný semester
 
Letný semester
*
+
* [[Course:ASwS|2-AIN-TBD Architektúry softvérových systémov]] <!-- odkaz na wiki stranku -->
 +
 
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* téma 1
+
* modelovanie a vizualizácia softvéru, virtuálna a rozšírená realita v SI
* téma 2
+
* optimalizácia návrhu softvéru, refaktorovanie a návrhové vzory
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
Viď [http://scholar.google.com/ Google Scholar]/[https://www.researchgate.net/ ResearchGate]/[https://example.com/publikacie podstranka na vasej homepage]/[https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=MUST&field_1=a&term_1=Priezvisko,+Meno+Rok_narodenia Evidencia publikačnej činnosti]
 
Viď [http://scholar.google.com/ Google Scholar]/[https://www.researchgate.net/ ResearchGate]/[https://example.com/publikacie podstranka na vasej homepage]/[https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=MUST&field_1=a&term_1=Priezvisko,+Meno+Rok_narodenia Evidencia publikačnej činnosti]
 
}}
 
}}

Revision as of 09:38, 24 September 2020

Ivan Polášek

Ivan Polášek
Meno: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
docent
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: +421 2 602 95 322
Email: ivan.polasek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 160
Konzultačné hodiny: konzultačné hodiny mailom
Adresa: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://example.com/your-home-page-address (leave out the whole row if you have no external home page)

Výučba

Zimný semester

Letný semester


Výskum

  • modelovanie a vizualizácia softvéru, virtuálna a rozšírená realita v SI
  • optimalizácia návrhu softvéru, refaktorovanie a návrhové vzory

Publikácie

Viď Google Scholar/ResearchGate/podstranka na vasej homepage/Evidencia publikačnej činnosti