(+ASwS)
(oddelenie, pozicia)
Line 3: Line 3:
 
   | caption  = Ivan Polášek
 
   | caption  = Ivan Polášek
 
   | image    = polasek.jpg
 
   | image    = polasek.jpg
   | section  =  
+
   | section  = Oddelenie deklaratívneho programovania
   | position = externý spolupracovník
+
   | position = docent
   | email    = ipo{{@}}gratex.com
+
   | email    = ivan.polasek{{@}}fmph.uniba.sk
 
   | phone    = +421 2 602 95 322
 
   | phone    = +421 2 602 95 322
 
   | room    = M 160
 
   | room    = M 160

Revision as of 11:53, 22 September 2020

Ivan Polášek

Ivan Polášek
Meno: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
docent
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: +421 2 602 95 322
Email: ivan.polasek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 160
Konzultačné hodiny: konzultačné hodiny
Adresa: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://example.com/your-home-page-address (leave out the whole row if you have no external home page)

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

  • téma 1
  • téma 2

Publikácie

Viď Google Scholar/ResearchGate/podstranka na vasej homepage/Evidencia publikačnej činnosti