Line 12: Line 12:
 
   | email = hrusecky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = hrusecky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://www.edi.fmph.uniba.sk/hrusecky http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/
 
   | homepage = http://www.edi.fmph.uniba.sk/hrusecky http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/
   | description =  To make students acquainted with developing dynamic web pages in PHP programming language and MySQL database.
+
   | description =  Oboznámiť sa s tvorbou dynamických webových stránok pomocou jazyka PHP s využitím databázy MySQL
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 22:13, 20 August 2008

Úvod do webových aplikácií 1-AIN-615

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do webových aplikácií (1-AIN-615)
Prerekvizity: 1-AIN-610 (doporučený)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (3)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-615 (fakultná služba)
Vyučujúci: PaeDr. Roman Hrušecký, RNDr. Marek Nagy
E-mail: hrusecky@fmph.uniba.sk, mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.edi.fmph.uniba.sk/hrusecky http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/

Popis predmetu:

Oboznámiť sa s tvorbou dynamických webových stránok pomocou jazyka PHP s využitím databázy MySQL

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne