Základy psychológie 2-IKV-111

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Základy psychológie (2-IKV-111)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: Introduction to Psychology
Informačný list: Informačný list 2-IKV-111 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Martin Marko, PhD.
E-mail: martin.marko@savba.sk
Domovská stránka: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Martin_Marko/en

Popis predmetu:

Poskytnúť základné poznatky o psychických javoch.

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

Revision as of 12:42, 28 September 2016 by Farkas (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)