m
m
 
Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 60/40
 
   | evaluation = 60/40
 
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/udp
 
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/udp
   | teacher = [[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]], [[Jan Komara|ing. Ján Komara, PhD.]]
+
   | teacher = [[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]], [[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]
 
   | email = udp[[Image:zavinac.gif|@]]lists.dai.fmph.uniba.sk
 
   | email = udp[[Image:zavinac.gif|@]]lists.dai.fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/udp
 
   | homepage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/udp

Latest revision as of 12:58, 2 March 2012

Úvod do deklaratívneho programovania 1-AIN-505

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do deklaratívneho programovania (1-AIN-505)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: C - cvičenie (1), K - kurz (2)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/udp
Informačný list: Informačný list 1-AIN-505 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Ján Kľuka, PhD., Ing. Ján Komara, PhD.
E-mail: udp@lists.dai.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/udp

Popis predmetu:

Oboznámiť sa so základnými technikami a dátovými štruktúrami deklaratívnej paradigmy programovania, použiteľnými vo väčšine deklaratívnych jazykov (LISP, ML, Haskell, Prolog). Získať iný pohľad na programovanie ako v imperatívnej objektovoorientovanej paradigme.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne