Line 12: Line 12:
 
   | email = voda[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, kluka[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = voda[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, kluka[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka
   | description = The aim is to present computer programming as a mathematical discipline where the definition of programs are definitions of computable functions over the domain of natural numbers. Data structures are coded as number in a natural style of LISP. The course has computer labs in the programming and verification system CL.
+
   | description = Oboznámiť sa so základnými technikami a dátovými štruktúrami deklaratívnej paradigmy programovania, použiteľnými vo väčšine deklaratívnych jazykov (LISP, ML, Haskell, Prolog). Získať iný pohľad na programovanie ako v imperatívnej objektovoorientovanej paradigme.
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 20:39, 20 August 2008

Úvod do deklaratívneho programovania 1-AIN-505

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do deklaratívneho programovania (1-AIN-505)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: C - cvičenie (1), K - kurz (2)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-505-udp/?lang=sk
Informačný list: Informačný list 1-AIN-505 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Paul J. Voda, CSc., RNDr. Ján Kľuka
E-mail: voda@fmph.uniba.sk, kluka@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/ http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka

Popis predmetu:

Oboznámiť sa so základnými technikami a dátovými štruktúrami deklaratívnej paradigmy programovania, použiteľnými vo väčšine deklaratívnych jazykov (LISP, ML, Haskell, Prolog). Získať iný pohľad na programovanie ako v imperatívnej objektovoorientovanej paradigme.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne