Line 6: Line 6:
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 5
 
   | credits = 5
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (1)
+
   | form = P - prednáška (1), S - seminar (2)
 
   | evaluation = 70/30  
 
   | evaluation = 70/30  
 
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/
 
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/

Latest revision as of 14:49, 20 September 2017

Úvod do kognitívnej vedy 2-IKV-121

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do kognitívnej vedy (2-IKV-121)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (1), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-121 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Kristína Malinovská, PhD., RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
E-mail: malinovska@ii.fmph.uniba.sk, barbora.cimrova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://cogsci.fmph.uniba.sk/~malinovska/, http://cogsci.fmph.uniba.sk/~cimrova/,

Popis predmetu:

Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne