(New page: {{Course | name = Introduction to Cognitive Science | code = 2-IKV-121 | prerequisites = none | semester = Winter | year = 1 | credits = 5 | form = L - lecture (2), S - semin...)
 
 
(14 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
   | name = Introduction to Cognitive Science
+
   | name = Úvod do kognitívnej vedy
 
   | code = 2-IKV-121
 
   | code = 2-IKV-121
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 5
 
   | credits = 5
   | form = L - lecture (2), S - seminar (1)
+
   | form = P - prednáška (1), S - seminar (2)
 
   | evaluation = 70/30  
 
   | evaluation = 70/30  
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/ICS/
+
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/
   | teacher = [[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]
+
   | teacher = [[Kristina Malinovska|RNDr. Kristína Malinovská, PhD.]], [[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]]
   | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
   | email = malinovska[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, barbora.cimrova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/
+
   | homepage = http://cogsci.fmph.uniba.sk/~malinovska/, http://cogsci.fmph.uniba.sk/~cimrova/,
  | description = To provide introduction into study of human mind and brain from the viewpoints of interconnections between compmuter science, neuroscience, linguistics, psychology, antropology and philosophy.
+
  | description = Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.
   | offered_in = Obligatory in [[Master program in Cognitive Science]]
+
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 14:49, 20 September 2017

Úvod do kognitívnej vedy 2-IKV-121

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do kognitívnej vedy (2-IKV-121)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (1), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-121 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Kristína Malinovská, PhD., RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
E-mail: malinovska@ii.fmph.uniba.sk, barbora.cimrova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://cogsci.fmph.uniba.sk/~malinovska/, http://cogsci.fmph.uniba.sk/~cimrova/,

Popis predmetu:

Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne