m
Line 8: Line 8:
  
 
==Najnovšie oznamy==   
 
==Najnovšie oznamy==   
* [[News|CESCG a SCCG 2013]], apríl/máj 2013
+
* Študentský seminár [http://www.cescg.org/ CESCG] a konferencia [http://www.sccg.sk/ SCCG], máj 2014
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013 Kognícia a umelý život XIII], 27.-30.5.2013
+
* [http://www.univie.ac.at/meicogsci/php/ocs/index.php/meicog/meicog2012 Konferencia MEi:CogSci], 22-23.6.2012, FMFI UK v Bratislave
+
* V piatok 11.5. sa konal [http://dai.fmph.uniba.sk/events/janko70 slávnostný odborný seminár pri príležitosti 70. narodenín Jána Šefránka].
+
 
* [[News|Ďalšie oznamy...]]
 
* [[News|Ďalšie oznamy...]]
  

Revision as of 01:45, 29 March 2014

Úvod

Vitajte na stránkach Katedry aplikovanej informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave, jednej z troch informatických katedier (zvyšné dve sú Katedra informatiky a Katedra základov a vyučovania informatiky). Zabezpečujeme študijné programy v Aplikovanej informatike na bakalárskej i magisterskej úrovni, a medzinárodný interdisciplinárny magisterský program Kognitívna veda. Výskumné aktivity zameriavame na oblasti počítačovej grafiky a videnia, umelej inteligencie a kognitívnej vedy, a deklaratívneho programovania.

Dlhodobé oznamy

Najnovšie oznamy

Viac informácii o katedre...

Sibenk Atrium
High-quality rendering (Sibenk Atrium), z projektov výskumnej skupiny Počítačovej grafiky a videnia
pracovná skupina CNC
Výskumná skupina Cognition and Neural Computation (CNC)
Hand-writing tutoring system
Výukový systém písania rukou pre prvákov, z výskumu skupiny rozpoznávania reči a písma.
Robolution summer school
Z letnej školy robotiky Robolution 2008