Inteligentné techniky v e-Learningu 1-AIN-685

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Inteligentné techniky v e-Learningu (1-AIN-685)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-685 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. František Gyarfáš, PhD.
E-mail: gyarfas@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/

Popis predmetu:

Principles of building an interactive e-learning application, analysis of different approaches, navigation rules, test and tell paradigm, interactive methodologies

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 19:51, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)