Line 12: Line 12:
 
   | email = gyarfas[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = gyarfas[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/
   | description =  Principles of building an interactive e-learning application, analysis of different approaches, navigation rules, test and tell paradigm, interactive methodologies
+
   | description =  Analýza prístupov k tvorbe interaktívnych internetových aplikácií, pravidlá správnej navigácie, posiľňovanie motivácie a techniky budovania interaktívnych aplikácií preberané na príklade dôležitej skupiny internetových aplikácií pre potreby e-Learningu
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 22:18, 20 August 2008

Inteligentné techniky v e-Learningu 1-AIN-685

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Inteligentné techniky v e-Learningu (1-AIN-685)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-685 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. František Gyarfáš, PhD.
E-mail: gyarfas@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/

Popis predmetu:

Analýza prístupov k tvorbe interaktívnych internetových aplikácií, pravidlá správnej navigácie, posiľňovanie motivácie a techniky budovania interaktívnych aplikácií preberané na príklade dôležitej skupiny internetových aplikácií pre potreby e-Learningu

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne