Information Visualisation 2-AIN-262

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Information Visualisation (2-AIN-262)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~mnovotny/index.php?cat=teaching&subcat=infovis
Informačný list: Informačný list 2-AIN-262 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Matej Novotný
E-mail: mnovotny@sccg.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~mnovotny/

Popis predmetu:

chýba

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 19:32, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)