Životný cyklus informačných systémov 2-IKV-167

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Životný cyklus informačných systémov (2-IKV-167)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/zcis
Informačný list: Informačný list 2-IKV-167 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
E-mail: petrovic@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/

Popis predmetu:

Študenti získajú skúsenosti s rôznymi fázami životného cyklu informačných systémov. Kurz sa zameriava najmä na údržbu a podporu. Nadväzuje na predmet Tvorba informačných systémov. Študenti budú pracovať s projektami, ktoré boli vyšpecifikované, navrhnuté a naprogramované inou skupinkou študentov v predchádzajúcom kurze. Ich úlohou bude splniť niektoré nové požiadavky zadávateľa, ktoré sa objavili po uvedení systému do prevádzky. To si vyžiada preštudovanie technickej dokumentácie existujúceho systému, pochopenie zdrojového kódu a zaintegrovanie stabilných zmien využívajúc zásady flexibilného a modulárneho návrhu a čistého kódu. Súčasťou kurzu môžu byť pozvané prednášky odborníkov z praxe.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Information Systems Lifecycle)