m
m
 
(20 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
=== Výber témy ===
 
=== Výber témy ===
  
;15. október 2018
+
;15. október 2020
 
:Výber tém všetkých typov záverečných prác ([[How to Find a Thesis Topic|ako hľadať vedúceho a tému práce]])
 
:Výber tém všetkých typov záverečných prác ([[How to Find a Thesis Topic|ako hľadať vedúceho a tému práce]])
  
Line 12: Line 12:
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
  
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. uvedené v nasledujúcej tabuľke. '''Vytlačené práce''' sa odovzdávajú '''do uvedeného termínu na [[Zdenka_Slobodova|sekretariáte KAI]]''' (miestnosť I-24b).
+
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. '''Termíny odovzdania prác do AIS''' sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. '''Vytlačené práce''' je spolu s ďalšími dokumentmi potrebné [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk#Úlohy študenta|doručiť na sekretariát KAI]] najneskôr 2 týždne [[#Štátne skúšky|pred obhajobou]] (viď [[#Štátne skúšky|termíny štatnych skúšok]] nižšie).
 
{|class="table table-striped"
 
{|class="table table-striped"
|+ Termíny odovzdávania záverečných prác na sekretariát KAI
+
|+ Termíny odovzdávania záverečných prác do systému AIS
 
|-
 
|-
 
!style="min-width:18em;"| Termín
 
!style="min-width:18em;"| Termín
 
! Odovzdávané záverečné práce
 
! Odovzdávané záverečné práce
 
|-
 
|-
|'''03.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
|'''03.05.2021 (pon)''' do '''12:00''' hod.
| Diplomové práce AI
+
| Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
 
|-
 
|-
|'''24.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
|'''21.05.2021 (pia)''' do '''12:00''' hod.
|Diplomové práce KV
+
|Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
 
|-
 
|-
|'''31.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
|'''31.05.2021 (pon)''' do '''12:00''' hod.
|Bakalárske práce AI
+
|Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
 
|-
 
|-
|'''0X.0X.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
|'''23. 08. 2020 (pon)''' do '''12:00''' hod.
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste
+
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste
 
|}
 
|}
  
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
  
;29. 4. 2019
+
;14. 05. 2021 resp. 03. 05. 2021
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
;4.6 6. 6. 2019
+
;01. 06 03. 06. 2021
 
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
 
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky]
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky]
;24. 6. až 25. 6. 2019
+
;22. 06. až 23. 06. 2021
 
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
 
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/bakalarske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky]
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/bakalarske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky]
;'''31. august 2019''' o '''8:00'''
+
;23. 06. až 24. 06. 2021
 +
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Kognitívna veda (obhajoba DP aj skúška)
 +
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/magisterske-studium/kognitivna-veda/ Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky]
 +
;'''31. 08. 2021'''  
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
 
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 13:42, 21 July 2021

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

15. október 2020
Výber tém všetkých typov záverečných prác (ako hľadať vedúceho a tému práce)

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Termíny odovzdania prác do AIS sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vytlačené práce je spolu s ďalšími dokumentmi potrebné doručiť na sekretariát KAI najneskôr 2 týždne pred obhajobou (viď termíny štatnych skúšok nižšie).

Termíny odovzdávania záverečných prác do systému AIS
Termín Odovzdávané záverečné práce
03.05.2021 (pon) do 12:00 hod. Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
21.05.2021 (pia) do 12:00 hod. Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
31.05.2021 (pon) do 12:00 hod. Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
23. 08. 2020 (pon) do 12:00 hod. Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste

Štátne skúšky

14. 05. 2021 resp. 03. 05. 2021
Podanie prihlášok na štátne skúšky
01. 06 až 03. 06. 2021
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky
22. 06. až 23. 06. 2021
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky
23. 06. až 24. 06. 2021
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Kognitívna veda (obhajoba DP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky
31. 08. 2021
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika