(Odovzdanie práce: termíny do tabuľky namiesto zoznamu)
m
 
(9 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
=== Výber témy ===
 
=== Výber témy ===
  
;15. október 2018
+
;15. október 2019
 
:Výber tém všetkých typov záverečných prác ([[How to Find a Thesis Topic|ako hľadať vedúceho a tému práce]])
 
:Výber tém všetkých typov záverečných prác ([[How to Find a Thesis Topic|ako hľadať vedúceho a tému práce]])
  
Line 12: Line 12:
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
  
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. '''Vytlačené práce''' sa odovzdávajú '''do uvedeného termínu na [[Zdenka_Slobodova|sekretariáte KAI]]''' (miestnosť I-24b).
+
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. '''Vytlačené práce''' sa odovzdávajú '''do uvedeného termínu na [[Zdenka_Slobodova|sekretariáte KAI]]''' (miestnosť I-24b).
 
{|class="table table-striped"
 
{|class="table table-striped"
 
|+ Termíny odovzdávania záverečných prác na sekretariát KAI
 
|+ Termíny odovzdávania záverečných prác na sekretariát KAI
Line 19: Line 19:
 
! Odovzdávané záverečné práce
 
! Odovzdávané záverečné práce
 
|-
 
|-
|'''03.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
|'''18.05.2020 (pon)''' do '''12:00''' hod.
| Diplomové práce AI
+
| Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
 
|-
 
|-
|'''24.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
|'''01.06.2020 (pon)''' do '''12:00''' hod.
|Diplomové práce KV
+
|Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
 
|-
 
|-
|'''31.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
|'''01.06.2020 (pon)''' do '''12:00''' hod.
|Bakalárske práce AI
+
|Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
 
|-
 
|-
|'''0X.0X.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
|'''07. 08. 2020 (pia)''' do '''12:00''' hod.
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste
+
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste
 
|}
 
|}
  
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
  
;29. 4. 2019
+
;18. 05. 2020 resp. 05. 06. 2020
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
;4.6 6. 6. 2019
+
;09. 06 11. 06. 2020
 
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
 
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
;25. 6. až 26. 6. 2018
+
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky]
 +
;24. 06. až 25. 06. 2020
 
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
 
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
;'''31. 82018''' o '''9:00'''
+
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/bakalarske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky]
 +
;'''27. august 2020''' o '''09:00'''
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 18:02, 10 July 2020

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

15. október 2019
Výber tém všetkých typov záverečných prác (ako hľadať vedúceho a tému práce)

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vytlačené práce sa odovzdávajú do uvedeného termínu na sekretariáte KAI (miestnosť I-24b).

Termíny odovzdávania záverečných prác na sekretariát KAI
Termín Odovzdávané záverečné práce
18.05.2020 (pon) do 12:00 hod. Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
01.06.2020 (pon) do 12:00 hod. Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
01.06.2020 (pon) do 12:00 hod. Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
07. 08. 2020 (pia) do 12:00 hod. Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste

Štátne skúšky

18. 05. 2020 resp. 05. 06. 2020
Podanie prihlášok na štátne skúšky
09. 06 až 11. 06. 2020
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky
24. 06. až 25. 06. 2020
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky
27. august 2020 o 09:00
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika