m
m
 
(19 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
= Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác =
 
= Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác =
  
pozri tiež: [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|Odovzdávanie záverečných prác]]
+
== Záverečné práce ==
  
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:
+
=== Výber témy ===
  
* Termín odovzdania diplomovej práce AI: '''04.05.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
;15. október 2018
* Termín odovzdania diplomovej práce KV: '''25.5.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
:Výber tém všetkých typov záverečných prác ([[How to Find a Thesis Topic|ako hľadať vedúceho a tému práce]])
* Termín odovzdania bakalárskej práce: '''01.06.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
 
* Termín odovzdania bakalárskej práce obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste: '''2018''' (xxxxxx) do '''13:00''' hod.
+
=== Odovzdanie práce ===
 +
 
 +
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
 +
 
 +
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. '''Vytlačené práce''' sa odovzdávajú '''do uvedeného termínu na [[Zdenka_Slobodova|sekretariáte KAI]]''' (miestnosť I-24b).
 +
{|class="table table-striped"
 +
|+ Termíny odovzdávania záverečných prác na sekretariát KAI
 +
|-
 +
!style="min-width:18em;"| Termín
 +
! Odovzdávané záverečné práce
 +
|-
 +
|'''03.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 +
| Diplomové práce AI
 +
|-
 +
|'''24.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 +
|Diplomové práce KV
 +
|-
 +
|'''31.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 +
|Bakalárske práce AI
 +
|-
 +
|'''0X.0X.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 +
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste
 +
|}
 +
 
 +
== Štátne skúšky ==
 +
 
 +
;29. 4. 2019
 +
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 +
;4.6 až 6. 6. 2019
 +
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
 +
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky]
 +
;24. 6. až 25. 6. 2019
 +
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
 +
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/bakalarske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky]
 +
;'''30. august  2019''' o '''8:00'''
 +
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
 +
 
 +
__NOTOC__

Latest revision as of 10:02, 12 August 2019

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

15. október 2018
Výber tém všetkých typov záverečných prác (ako hľadať vedúceho a tému práce)

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vytlačené práce sa odovzdávajú do uvedeného termínu na sekretariáte KAI (miestnosť I-24b).

Termíny odovzdávania záverečných prác na sekretariát KAI
Termín Odovzdávané záverečné práce
03.05.2019 (piatok) do 13:00 hod. Diplomové práce AI
24.05.2019 (piatok) do 13:00 hod. Diplomové práce KV
31.05.2019 (piatok) do 13:00 hod. Bakalárske práce AI
0X.0X.2019 (piatok) do 13:00 hod. Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste

Štátne skúšky

29. 4. 2019
Podanie prihlášok na štátne skúšky
4.6 až 6. 6. 2019
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky
24. 6. až 25. 6. 2019
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky
30. august 2019 o 8:00
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika