Hľadanie funkčných sietí mozgu

(téma je obsadená, J. Durkaj)

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Mária Markošová

Študent z nameraných fmri dát vytvorí program na hľadanie funkčnej siete mozgu. Túto sieť potom zanalyzuje pomocou dostupného softvéru.

Revision as of 11:26, 8 October 2009 by Markosova (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)