Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 1-AIN-240

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá (1-AIN-240)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (3)
Kredity: 1
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~gsvm/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-240 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
E-mail: Andrej.Ferko@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~ferko/

Popis predmetu:

Obsah predmetu poskytuje v zmysle odporúčaní ACM Computing Curriculum súbor vedomostí v oblastiach Graphics and Visual Computing, Human-computer Interaction, a relevantné témy pre Social and Professional Issues.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 21:30, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)