Line 12: Line 12:
 
   | email = zatko[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = zatko[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = chýba
 
   | homepage = chýba
   | description =  Introduce the students to representations of gemetric objects.
+
   | description =  Oboznámiť študentov s representáciami gemetrických objektov.
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 22:08, 20 August 2008

Reprezentácie geometrických objektov 1-AIN-545

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Reprezentácie geometrických objektov (1-AIN-545)
Prerekvizity: 1-AIN-535 (doporučený)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-545 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Valent Zaťko, CSc.
E-mail: zatko@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s representáciami gemetrických objektov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne