Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | evaluation = 60/40  
 
   | evaluation = 60/40  
   | webpage = chýba
+
   | webpage = http://vyuka.compbio.fmph.uniba.sk/ppb/
   | teacher = KAI
+
   | teacher = [[Brona Brejova|Mgr. Broňa Brejová, PhD.]]
 
   | email = chýba
 
   | email = chýba
 
   | homepage = chýba
 
   | homepage = chýba
   | description = Písanie jednoduchých programov na spracovanie dát, práca s databázovými aplikáciami
+
   | description = Písanie jednoduchých programov na spracovanie dát, používanie Linuxu
 
   | offered_in = Voliteľný predmet pre študentov prírodovedeckej fakulty
 
   | offered_in = Voliteľný predmet pre študentov prírodovedeckej fakulty
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 15:58, 18 June 2010

Základy programovania pre študentov biológie 2-AIN-502

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Základy programovania pre študentov biológie (2-AIN-502)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://vyuka.compbio.fmph.uniba.sk/ppb/
Informačný list: Informačný list 2-AIN-502 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Broňa Brejová, PhD.
E-mail: chýba
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Písanie jednoduchých programov na spracovanie dát, používanie Linuxu

Je časťou študijného programu: Voliteľný predmet pre študentov prírodovedeckej fakulty

Odporúčania: žiadne