Line 3: Line 3:
 
   | code = 2-AIN-502
 
   | code = 2-AIN-502
 
   | prerequisites = žiadne
 
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Letný
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 2
 
   | credits = 2
Line 13: Line 13:
 
   | homepage = chýba
 
   | homepage = chýba
 
   | description = Písanie jednoduchých programov na spracovanie dát, práca s databázovými aplikáciami
 
   | description = Písanie jednoduchých programov na spracovanie dát, práca s databázovými aplikáciami
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | offered_in = Voliteľný predmet pre študentov prírodovedeckej fakulty
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 15:57, 18 June 2010

Základy programovania pre študentov biológie 2-AIN-502

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Základy programovania pre študentov biológie (2-AIN-502)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-502 (fakultná služba)
Vyučujúci: KAI
E-mail: chýba
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Písanie jednoduchých programov na spracovanie dát, práca s databázovými aplikáciami

Je časťou študijného programu: Voliteľný predmet pre študentov prírodovedeckej fakulty

Odporúčania: žiadne