Základy programovania pre študentov biológie 2-AIN-502

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Základy programovania pre študentov biológie (2-AIN-502)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://vyuka.compbio.fmph.uniba.sk/ppb/
Informačný list: Informačný list 2-AIN-502 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Broňa Brejová, PhD.
E-mail: chýba
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Písanie jednoduchých programov na spracovanie dát, používanie Linuxu

Je časťou študijného programu: Voliteľný predmet pre študentov prírodovedeckej fakulty

Odporúčania: žiadne