Line 12: Line 12:
 
   | email = gyarfas[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = gyarfas[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/
   | description = Reasons of Software Crisis, Agile Programming Manifesto, Principles of Extreme Programming: Pair Programming, Test Driven Development, Refactorization, Project Methodology
+
   | description = Oboznámenie sa s dôvodmi, ktoré viedli k softvérovej kríze a vzniku agilných metodológií v programovaní a zoznámenie sa s nimi. Dôraz semináru je kladený na jednu z najznámejších z nich - na extrémne programovanie. Špeciálny dôraz je kladený na precvičovanie metodológie Test Driven Development a refaktorizáciu.
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 22:19, 20 August 2008

Extrémne programovanie 1-AIN-680

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Extrémne programovanie (1-AIN-680)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-680 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. František Gyarfáš, PhD.
E-mail: gyarfas@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/

Popis predmetu:

Oboznámenie sa s dôvodmi, ktoré viedli k softvérovej kríze a vzniku agilných metodológií v programovaní a zoznámenie sa s nimi. Dôraz semináru je kladený na jednu z najznámejších z nich - na extrémne programovanie. Špeciálny dôraz je kladený na precvičovanie metodológie Test Driven Development a refaktorizáciu.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne