Line 1: Line 1:
 
{{Predmet
 
{{Predmet
   | name = Expert Systems (1)
+
   | name = Expertné Systémy (1)
 
   | code = 2-AIN-141
 
   | code = 2-AIN-141
 
   | prerequisites = žiadne
 
   | prerequisites = žiadne

Revision as of 19:54, 20 August 2008

Expertné Systémy (1) 2-AIN-141

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Expertné Systémy (1) (2-AIN-141)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-141 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Mikuláš Popper, MSc. (EE), PhD.
E-mail: popper@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.itapa.sk/index.php?ID=3821

Popis predmetu:

chýba

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne