Line 15: Line 15:
 
* Server [https://mmcitanka.sk mmcitanka.sk] pre rozpoznávanie reči a podporu výučby čítania.
 
* Server [https://mmcitanka.sk mmcitanka.sk] pre rozpoznávanie reči a podporu výučby čítania.
 
* Výpočtový a webový server Centra pre kognitívnu vedu
 
* Výpočtový a webový server Centra pre kognitívnu vedu
* Blade server s tromi uzlami, na ktorom sú virtualizované:
+
* Blade server s tromi uzlami zdieľaný s Katedrou vyučovania a ZetaLabs, na ktorom sú virtualizované:
 
** Systém pre zadávanie a kontrolu programátorských úloh [https://list.dai.fmph.uniba.sk/ L.I.S.T.]
 
** Systém pre zadávanie a kontrolu programátorských úloh [https://list.dai.fmph.uniba.sk/ L.I.S.T.]
 
** Webový server pre [https://kempelen.dai.fmph.uniba.sk/ nasadzovanie študentských tímových projektov]
 
** Webový server pre [https://kempelen.dai.fmph.uniba.sk/ nasadzovanie študentských tímových projektov]

Latest revision as of 17:13, 11 November 2021

Hardvérové vybavenie KAI

Podporu výučby a výskumu na katedre zabezpečuje rozmanité hardvérové vybavenie.

Špecializované vybavenie

 • FTLab – Future technologies laboratory pre výskum v robotike a počítačovom videní
 • Robotické laboratórium s robotom NICO
 • Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality s headsetom Oculus
 • EEG laboratórium
 • Laboratórium ambientnej inteligencie

Servery a infraštruktúra

 • Výpočtový server s dvoma CUDA grafickými kartami
 • Server mmcitanka.sk pre rozpoznávanie reči a podporu výučby čítania.
 • Výpočtový a webový server Centra pre kognitívnu vedu
 • Blade server s tromi uzlami zdieľaný s Katedrou vyučovania a ZetaLabs, na ktorom sú virtualizované:
 • Katedrový webový, mailový, tlačový a autentifikačný server
 • Webový server Oddelenia počítačovej grafiky a spracovania obrazu
 • Katedrový router a DNS server
 • Tlačiarne
 • WiFi sieť pokrývajúca kancelárie a laboratóriá