m
Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (1), C - cvičenie (2)
 
   | form = P - prednáška (1), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 60/40
 
   | evaluation = 60/40
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view.php/courses/1-AIN-425-dpwa/?lang=en
+
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view.php/courses/1-AIN-425-dpwa/?lang=sk
 
   | teacher = [[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka]], [[Pavol Voda|doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.]]
 
   | teacher = [[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka]], [[Pavol Voda|doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.]]
 
   | email = kluka[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, voda[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = kluka[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, voda[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk

Revision as of 09:53, 22 September 2008

Deklaratívne programovanie webovských aplikácií 1-AIN-425

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Deklaratívne programovanie webovských aplikácií (1-AIN-425)
Prerekvizity: 1-AIN-505 (doporučený)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (1), C - cvičenie (2)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view.php/courses/1-AIN-425-dpwa/?lang=sk
Informačný list: Informačný list 1-AIN-425 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Ján Kľuka, doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.
E-mail: kluka@ii.fmph.uniba.sk, voda@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka/ http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/

Popis predmetu:

Praktická aplikácia techník deklaratívneho programovania na transformáciu XML dokumentov a tvorbu webových aplikácií v jazykoch CL a Haskell.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne