m
(suspendovanie)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (1), C - cvičenie (2)
 
   | form = P - prednáška (1), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 60/40
 
   | evaluation = 60/40
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view.php/courses/1-AIN-425-dpwa/?lang=sk
+
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/cl/courses/1-AIN-425-dpwa/?lang=sk#vyucba
   | teacher = [[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka]], [[Pavol Voda|doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.]]
+
   | teacher = [[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]
   | email = kluka[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, voda[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = jan.kluka[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~kluka/ http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/
+
   | homepage = http://dai.fmph.uniba.sk/~kluka/
 
   | description = Praktická aplikácia techník deklaratívneho programovania na transformáciu XML dokumentov a tvorbu webových aplikácií v jazykoch CL a Haskell.
 
   | description = Praktická aplikácia techník deklaratívneho programovania na transformáciu XML dokumentov a tvorbu webových aplikácií v jazykoch CL a Haskell.
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = žiadne
+
*  '''V zimnom semestri ak. r. 2012/13 je predmet suspendovaný''', vyučovať sa bude opäť v r. 2013/14.
 +
   | recommendations = Absolvovanie predmetu 1-AIN-505 [[Introduction to Declarative Programming|Úvod do deklaratívneho programovania]]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 12:16, 3 October 2012

Deklaratívne programovanie webovských aplikácií 1-AIN-425

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Deklaratívne programovanie webovských aplikácií (1-AIN-425)
Prerekvizity: 1-AIN-505 (doporučený)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (1), C - cvičenie (2)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/courses/1-AIN-425-dpwa/?lang=sk#vyucba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-425 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
E-mail: jan.kluka@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://dai.fmph.uniba.sk/~kluka/

Popis predmetu:

Praktická aplikácia techník deklaratívneho programovania na transformáciu XML dokumentov a tvorbu webových aplikácií v jazykoch CL a Haskell.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

  • V zimnom semestri ak. r. 2012/13 je predmet suspendovaný, vyučovať sa bude opäť v r. 2013/14.Odporúčania: Absolvovanie predmetu 1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania