Kompresia dát 2-AIN-126

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kompresia dát (2-AIN-126)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-126 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.
E-mail: polec@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Vytvorenie systémového pohľadu na princípy kompresie dát so zameraním sa na metódy kompresie statického a dynamického obrazu.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Data Compression)