Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Mgr. Dana Škorvánková
 
   | fullname = Mgr. Dana Škorvánková
 
   | caption  = Dana Škorvánková
 
   | caption  = Dana Škorvánková
   | image    = skorvankova11.jpg
+
   | image    = Skorvankova11.jpeg
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = doktorandka
 
   | position = doktorandka
Line 15: Line 15:
 
Letný semester
 
Letný semester
 
*[https://dai.fmph.uniba.sk/w?title=Course:Rozpoznavanie_obrazcov Rozpoznávanie obrazcov]
 
*[https://dai.fmph.uniba.sk/w?title=Course:Rozpoznavanie_obrazcov Rozpoznávanie obrazcov]
 +
* Databázy (2)
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Latest revision as of 14:15, 8 February 2021

Dana Škorvánková

Dana Škorvánková
Meno: Mgr. Dana Škorvánková
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: dana.skorvankova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: Mgr. Dana Škorvánková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

  • Neurónové siete, Deep learning
  • Počítačové videnie
  • Motion capture

Publikácie