(init profile edit)
Line 17: Line 17:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* [https://www.researchgate.net/profile/Dana_Skorvankova/research ResearchGate]
+
* Neurónové siete, Deep learning
 +
* Počítačové videnie
 +
* Motion capture
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* [https://www.researchgate.net/profile/Dana_Skorvankova/publications Publications]
 
* [https://www.researchgate.net/profile/Dana_Skorvankova/publications Publications]
 
}}
 
}}

Revision as of 14:01, 21 September 2020

Dana Škorvánková

Dana Škorvánková
Meno: Mgr. Dana Škorvánková
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: dana.skorvankova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: Mgr. Dana Škorvánková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

  • Neurónové siete, Deep learning
  • Počítačové videnie
  • Motion capture

Publikácie