Line 23: Line 23:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* Retová, D., Šilliková, J., & Šefránek, J. (2007). Opice, psy, sémantika a logika. In Kognice a umelý život VII. Slezská univerzita. Opava.
+
* Retová, D., Takáč, M. (2010). Extending the semantics of distinguishing criteria with reasoning. In: Kognice 2010. (in press)
* Retová, D. (2008). Analysis of conceptual metaphors of selected emotions in Slovak language.
+
* Retová, D. (2010). Kognitívna sémantika a usudzovanie. In: Kognice a umělý život X. Slezká univerzita. Opava. str. 319-324
 +
* Retová, D. (2009). Analýza konceptuálnych metafor emócií v slovenčine. In: Kognice 2009. Gaudeamus. Hradec Králové. str. 162-172
 +
* Retová, D., Šilliková, J., & Šefránek, J. (2007). Opice, psy, sémantika a logika. In: Kognice a umělý život VII. Slezská univerzita. Opava.
 
}}
 
}}

Revision as of 14:13, 1 December 2010

Dana Retová

Dana Retová
Meno: Mgr. Dana Retová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: dana.retova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-11
Adresa: Mgr. Dana Retová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • Letný semester:
    • Diplomový seminár

Výskum

  • Biologicky motivovaný výpočtový model usudzovania

Publikácie

  • Retová, D., Takáč, M. (2010). Extending the semantics of distinguishing criteria with reasoning. In: Kognice 2010. (in press)
  • Retová, D. (2010). Kognitívna sémantika a usudzovanie. In: Kognice a umělý život X. Slezká univerzita. Opava. str. 319-324
  • Retová, D. (2009). Analýza konceptuálnych metafor emócií v slovenčine. In: Kognice 2009. Gaudeamus. Hradec Králové. str. 162-172
  • Retová, D., Šilliková, J., & Šefránek, J. (2007). Opice, psy, sémantika a logika. In: Kognice a umělý život VII. Slezská univerzita. Opava.