Damas Gruska

Damas Gruska
Meno: RNDr. Damas Gruska, PhD.
vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 846
Email: gruska@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i20
Adresa: RNDr. Damas Gruska, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

Revision as of 16:49, 6 June 2012 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)